Арт-галерея Георгія Косміаді


Арт-майстерня художника Георгія Косміаді відкрилась 22 травня 2017 року. Це приватний музей, який створила донька художника Надія Косміаді, перевізши до Рівного з Гамбурга (Німеччина) творчий спадок і особисті речі Георгія Петровича Косміаді, – картини, книги, документи, предмети побуту, меблі. До 1940 року поруч із будинком, в якому розмістилась арт-майстерня, на вул. Круча, 3 (тепер не існує) жила сім’я Косміаді.

вул Драгоманова, 32

Artgallery of Georgiy Kosmiadi
Artworkshop of the artist, Georgiy Kosmiadi was opened on May 22, 2017. It is a private Museum, which was created by the artist’s daughter Nadiia Kosmiadi, by moving to Rivne from Hamburg (Germany) creative heritage and personal belongings of GeorgiyPetrovych Kosmiadi – pictures, books, documents, householditems, furniture. Till 1940 the Kosmiadi family lived, in Krucha 3 street (now it doesn’t exist) close to the house where the artworkshop is now located.