Басівщина – Історичний район міста


Басівщина – природне урочище на східній околиці Рівного, з горбистим рельєфом і дубово-грабовим лісом.
За часів польської влади у 1921-1939 рр. мало статус колонії, тут була дорожня будка на автошляху до Києва. За довідником 1947 року, хутір Басівщина відносився до села Видумка, яка увійшла до складу Рівного у 1957 році.
Назва походить від с. Басів Кут, бо тут басівкутці мали свої наділи землі.
У 1950-і рр. тут працювала Рівненська початкова школа № 13, вчителем якої був М.І.Кур’яник.
У 1982 році в урочищі «Басівщина» на ділянці площею 14 га було розпочате будівництво рівненського зоопарку, територія якого є об’єктом природно-заповідного фонду України.

50.629613, 26.293279

Basivschyna-Historical district of the
city
Basov land is a natural tract on the eastern outskirts of Rivne, with hilly relief and oak-hornbeam forest.
During the times of the Polish authorities in 1921
-1939 there was a colony’s status, there was a road booth on the highway to Kiev. According to the 1947 guide, the Basil land belonged to the Village of Vydumka, which became part of Rivne in 1957.
The name comes from s. Basu Kut, because here the bassites had their own land.
In the 1950’s, Rivne Primary School No. 13 was
employed here, whose teacher was MI Kuryanik.