Будинок, в якому проживав Олег Ольжич


На цій вулиці у 1943 році на квартирі Уласа Самчука в будинку рівнян Мучинських (колишня вул. Тополева, 32) жив Олег Ольжич-Кандиба (1907-1944 рр.) – український поет, вчений-археолог, громадсько-політичний діяч, член проводу ОУН. У роки Другої світової війни перебував у Рівному на нелегальному становищі, був творчим працівником часопису «Волинь». Закатований нацистами у 1944 році в концтаборі Заксенгаузен.
Меморіальна дошка встановлена у 1994 році, автор – скульптор В. М. Пєтухов. Пам’ятка увічнює одного із символів українського націоналізму та одного з найпотужніших українських поетів першої половини ХХ століття.

Вул. В’ячеслава Чорновола, 28

House in which
Oleg Olzhich
lived
Oleg Olzhich-Kandyba (1907-1944 years), a
Ukrainian poet, an archaeologist, a public-political
figure, a member of the OUN’s leadership, lived on this street in 1943 in the flat of Ulas Samchuk, in the house of Muchin ski
y (former 32 Popolev street).
During the Second World War, he was in Rivne on an illegal basis, he was a creative worker of the Volyn newspaper. Sacrified by the Nazis in 1944 at the concentration camp in Zaksenghausen.
The memorial plaque was establish
ed in 1994, the author is a sculptor V. M. Petukhov. The monument perpetuates one of the symbols of Ukrainian nationalism and one of the most powerful Ukrainian poets of the first half of the XX century.