Будинок жовніра


З 1920 року у військових казармах Рівного розміщувались польські війська, тут були штаб 13-ї піхотної дивізії і її підрозділи. Для потреб польських військовиків був споруджений Будинок польського жовніра ім. Пілсудського, який мав кінозал і став осередком дозвілля солдатів і офіцерів. Ця будова довгий час була однією із архітектурних окрас військового містечка.
Після встановлення у місті радянської влади заклад перейменували в гарнізонний Будинок офіцерів. Таким він залишався до середини 1990-х років.

Вул. Соборна, 215

Zhovnir’s house
3 1920 troops were stationed in the military barracks of Rivne, with the headquarters of the 13th Infantry Division and its units. For the needs of Polish soldiers was built the House of Polish soldiers to them. Pilsudski, who had a cinema hall and became the center of leisure for soldiers and officers. This structure has long been one of the architectural colors of the military town.