Будинок лікаря Миколи Прохорова


Двоповерховий будинок, збудований у цегляному стилі початку ХХ століття, належав головному лікарю земської управи Миколі Миколайовичу Прохорову (1873-1930 рр.), який жив у Рівному з 1900 року. Це був високопрофесійний лікар і активний громадський діяч, якого в часи російського царату декілька разів рівняни обирали повітовим гласним, а в 1920-1930 рр. – депутатом до магістрату. Дружина лікаря Інеса Прохорова була однією із керівників російського благодійного товариства, що діяло у Рівному в міжвоєнний період. Син М. Прохорова теж був відомим лікарем. В цьому домі Прохорові проживали і мали лікарську практику.

Вул. Словацького, 3

The house of the physician Mykola Prokhorov
A two-storey building, built in the brick style of the early twentieth century, belonged to the chief physician of the Zemstvo Council Mykola Prokhorov (1873-1930), who lived in Rivne from 1900. He was a highly professional physician and active public figure, who in the times of the Russian tsarist several times the inhabitants chose the county vowels, and in 1920-1930 he was a deputy to the magistrate. The wife of the physician, Inesa Prokhorov, was one of the leaders of the Russian charity, operating in Rivne during the interwar period. Mykola Prokhorov’s son was also a well-known physician. n this house, Prokhorov lived and had a medical practice.