Будинок предводителя дворян Рівненського повіту Дмитра Андро


На початку ХХ століття в цьому будинку жив Дмитро Федорович Андро. Після виходу у відставку в 1903 році Д. Ф. Андро був обраний ковельським повітовим предводителем дворянства, а трохи згодом – предводителем дворянства Рівненського повіту. З 1912 р. після створення на Волині земств – органів місцевого самоврядування, очолював їх діяльність на Рівненщині до 1917 року. Був головою Рівненського повітового земського зібрання, на рахунку якого багато корисних справ: будівництво першої електростанції в Рівному (вул. Гоголя, 20), відкриття жіночої гімназії (приміщення УВС на вул. Пушкіна), запобігання знищенню майна державних установ у роки Першої світової війни, питання евакуації. Д.Ф. Андро обирався депутатом Першої Державної Думи. Сьогодні у будинку розміщене обласне пенітенціарне управління.

вулиця Словацького, 7

Dwelling-house of D.Andro – the Chairman of Rivne Nobility
Dmytro Fedorovych Andro lived in this house at the beginning of the ХХ century. After retiring in 1903 D. Andro was chosen as the Kovel county Chairman, later – the Rivne county Chairman. From 1912 after establishing the Volyn provincial nobility councils, the organs of local governing, he headed their activity in Rivne region till 1917. He was the head of Rivne county provincial nobility council, which did a lot of useful actions: like the construction of the first electric station in Rivne (Gogolya Str.,20); opening of the Gymnasium for Women (the building of UMF in Pushkin Str.), preventing the destruction of government property during the World War I, the evacuation problems. D. Andro was elected the deputy of the First State Duma. Nowadays the district penitential government is located there.