Будівля банку господарства крайового


Будинок зведений на початку ХХ ст. За архівними матеріалами у 1920-х роках власниками будинку було три особи: Бренер Перлі, Каган Лейбіш, Каган Реґіна. Будинок складався з 5 кімнат, 6 магазинів, 17 інших приміщень. В середині 1930-х років тут розміщувався банк господарства крайового – фінансовий заклад для довгострокового кредитування промислових підприємств, ощадних кас, індивідуальних забудовників. В радянський період будинок використовували фінвідділ, податкова служба тощо. З 2000 року тут знаходиться Рівненська митниця.

Вул. Соборна, 102

The building of the regional economy bank
This house was built in the early twentieth century. According to archival materials in the 1920s, the owners of the house were three people: Brener Pearl, Kagan Leibish, Kagan Regina. The house consisted of 5 rooms, 6 shops, 17 other rooms. In the middle of the 1930s, the regional economy bank was located here, a financial institution for long-term lending to industrial enterprises, savings banks and individual developers. In the Soviet period, the house was used by the financial department and the tax service. Since 2000, there is Rivne customs.