Будівля в’язниці


Будівля колишньої Рівненської в’язниці № 4 (нині – Слідчий ізолятор) споруджена у 1890 році і до 1957 року була одноповерховою. Під в’язницю будівля була облаштована ще в 1920 р. і нараховувала 23 камери. З приходом у Рівне радянської влади у 1939 році тут розташовувалася в’язниця № 4. В роки тоталітарного сталінського режиму 1940-х рр. у цій в’язниці в жорстоких умовах утримувались тисячі українських патріотів, тут був пересильний пункт.

вул. Дворецька, 116

The Prison building
The building was constructed in 1890 and till 1957 it remained 1-storeyed one . Since 1920 it housed Polish prison. After the Soviet power was established in 1939 the building became number 4.During the years of totalitarian Stalin regime 1940-1950s thousands of Ukrainian patriots were kept there.