Будівля Рівненського повітового суду


В архівних джерелах зазначено, що князь Любомирський проживав з родиною у розкішному й зі смаком облаштованому будинку. Стояв цей будинок на підвищенні, яке звалося «Гірка», в обрамленні красивого парку, який рівняни називали Любомирським. Парковий будиночок князів Любомирських памʼятний рівнянам ще й тим, що в ньому у 1923-1927 роках містилась російська приватна гімназія. Це сталося після того, як польська влада у 1922 році закрила Рівненське реальне училище. Наприкінці 20-х років російська гімназія переїхала в просторе нове приміщення на вулиці 13 Дивізії (сучасна вул. Симона Петлюри, будівля не збереглася). Після цього в будинку князів Любомирських розмістився Рівненський повітовий суд, який розглядав не тільки цивільні, кримінальні, а й політичні справи, що стосувалися всього Волинського воєводства.

вул. Соборна, 3д

The building of Rivne district court
Archival sources indicate that Prince Lubomirsky lived with his family in a luxurious and tastefully furnished house. This house stood on an elevation, which was called “Hirka”, framed by a beautiful park, which the inhabitants called Lubomirsky. The park house of the princes of Lubomirsky is also memorable to the residents of the city because in it there was a Russian private grammar school in 1923-1927. This happened after the Polish authorities closed the Rovno real specialized school in 1922. In the late 20-ies the Russian gymnasium moved to a spacious new premises on 13 Divizii Street (the modern street of Simon Petliura, the building was not preserved). After that, in the house of the princes Lubomirsky, the Rivne district court was located, which examined not only civil, criminal, but also political affairs concerning the entire Volyn voivodship.