Будівля української повітової громадської організації “Союз українок”


Ця жіноча організація в Україні утворилась у 1917 році. На різних етапах свого існування учасниці цього громадського об’єднання єдино плекали українську мову, культуру, національні традиції. Збираючись разом, жінки завжди вдягали українські строї, співали українських пісень, займались благодійництвом і просвітництвом. Головну управу Союзу українок Волині 1933 р. очолила Парасковія Іванівна Багринівська. Певний час засідання проводилися у помешканні П. Багринівської у Рівному по вул. Пілсудського, 19

вул. Міцкевича, 10

The building of the Ukrainian county public organization “Union of Ukrainian women”
This women’s organization in Ukraine was formed in 1917. At different stages of their existence, members of this public association solely cherished the Ukrainian language, culture, and national traditions. When they got together, women always dressed Ukrainian costumes, sang Ukrainian songs, did charity and enlightenment. The head-office of the Union of Ukrainian women on Volyn was headed by Praskovya Bagrinyvska in 1933. For some time, meetings were held in the premises of Praskovya Bagrinyvska in Rivne along Pilsudska Street, 19 (now Mitskevycha street).