Будівля управління державної міграційної служби


Будинок споруджений на початку ХХ століття. У 1912 р. тут розміщувалася нотаріальна контора П. Міцкевича. У 1922 р. будинок стає власністю лікаря О.Виноградова. В 1926 році тут оселився відомий громадський діяч лікар Рівненської української гімназії і початкової школи ім. І. Мазепи – Роман Могильницький (1902-1973 рр.), який у своїй діяльності активно відстоював українські позиції і зазнавав переслідувань і репресій з боку польської і радянської влади.
Під час німецької окупації 1941-1944 рр. тут розміщувався гебітскомісаріат Рівного.
У радянський період будинок був націоналізований і в ньому розмістився спочатку міськком КП(б)У, потім – міськком комсомолу.

вул.16 Липня, 6

StateMigrationServiceManagementBuilding
The house was erected in the early twentieth century.In 1912, thenotary office of P. Mickiewicz was housed there.
In 1922 the house became the property of doctor O. Vinogradov.
In 1926, a well-known civil activist settled here. He was a doctor of the Rivne Ukrainian Gymnasium and the Primary School of I. Mazepy – Roman Mohylnytsky (1902-1973), who actively defended Ukrainian positions, was persecuted and repressed by the Polish and Soviet authorities because of his activity.
During the German occupation of 1941-1944, there was the hebitkomisariat of Rivne.
In the Soviet period, the building was nationalized and there was located the city committee of the Communist KP (b) U, then – the Komsomol city committee.