Видумка – історичний район міста


На східній околиці Рівного було село Видумка, яке мало статус села до 1957 року. Територія Видумки простягалась від краю нинішнього автовокзалу до вулиці Граничної, яка була граничною лінією міста, та до сучасної вулиці С.Бандери. Була й Видумка Друга (сучасний район вулиць Глибокої, Слави, Вротновських).
За переказами, назву Видумка мав заїжджий двір, який знаходився при роздоріжжі поруч із кладовищем «Грабник». Центр села був в районі сучасної школи № 12.
Видумка мала два хутори, що знаходились поруч з автотрасою на Київ, – Басівщина і Сосонки.
Нині одна із вулиць Рівного має назву Видумка

вул. Академіка Грушевського, 81

Vydumka – the historical district of the city
On the eastern outskirts of Rivne was the village of Vydumka, which had a village status until 1957. The territory of Vydumka stretched from the edge of the current bus station to the Hranychna street, which was the city limit line and to the modern street of Stepan Bandera. There was also the Second Vydumka (a modern area of the streets of Glyboka, Slavy, Vrotnovskikh). According to legend, the name Vydumka had a private yard, which was at the crossroads near the “Hrabnyk” cemetery. The village center was in the district of the modern school #12. Vydumka had two hamlet that were near the highway to Kiev – Basivshchyna and Sosonki. Currently, one of the streets of Rivne is called Vydumka.