Гастроном «Ровно»


Цей триповерховий житловий будинок, зведений у 1948 році за проектом талановитого рівненського архітектора Бориса Андреєва (1907-1999), дав початок відродженню нашого міста від воєнної розрухи. На першому поверсі розмістився перший у Рівному центральний гастроном, а ротонда на його даху з написом «гастроном «Ровно» довгі роки була візитівкою нашого міста. Ідею архітектурного оздоблення споруди автор узяв із свого власного студентського курсового проекту. Кілька десятиліть гастроном був єдиним у місті — і за асортиментом, і за зовнішнім виглядом – торговим закладом такого масштабу.

вул.Соборна, 262

“Rivne” Gastronomy
This three-story dwelling house, built in 1948 by the project of the talented Rivne architect Boris Andreev (1907-1999), gave rise to the revival of our city from military devastation. On the first floor there was the first central gastronomy in Rivne, and the rotunda on its roof with the inscription “Gastronom Rivne” for many years was the presentation of our city. The author took the idea of the architectural decoration of the building from his own student’s course project. For several decades, the gastronomy was the only one in the city – both in assortment and appearance – a commercial establishment of such a scale.