Дім молитви (божниця) шевців


На території сучасного продовольчого ринку до 1939 року знаходився іудейський дім молитви шевців (божниця). Єврейська громада Рівного мала у місті значну кількість синагог і молитовних будинків, окремі з яких об’єднували віруючих за родом їх професійних занять. Цех шевців міжвоєнного періоду був регламентований «Статутом цеху кравців-євреїв у Рівному». Неподалік знаходиться провулок Шевський, назва якого пов’язана з ремісниками-шевцями, які там мешкали.
Споруда дому молитви кравців не збереглася.

вул. Пересопницька

The prayer house of shoemakers
In the territory of the modern food market until 1939 there was a Jewish house of prayer shoemakers (goddess). The Jewish community of Rivne had a large number of synagogues and prayer houses in the city, some of which united the believers by the nature of their occupations. Craft of shoemakers of the interwar period was regulated by the “Statute of the craft of Jewish shoemakers in Rivne”. Not far away is the Shevsky lane, whose name is associated with the craftsmen-shoemakers who lived there. The building of the prayer house of shoemakers has not survived.