Дім молитви «Гегберг»


В центральній частині Рівного, де переважно мешкали євреї, до початку Другої світової війни, поруч із міським ринком, на куті колишніх вулиць Понятовського (тепер – Пересопницька) і Кляшторної (тепер – Гетьмана Полуботка) знаходився іудейський Дім молитви «Гегберг».

вулиця Пересопницька, 49

House of Prayer “Hegberg”
In the central part of Rivne, where predominantly Jews lived, before the Second World War, near the city market, the Jewish House of Prayer “Hegberg” was located on the corner of the former streets of Poniatovsky (now Peresopnytsia) and Klyashtornaya (now Hetman Polubotka).