Каплиця пам’яті Клима Савура та героїв національно-визвольних змагань 1918-1950 рр.


Дмитро-Роман Семенович Клячківський – «Клим Савур» (1911-1945 рр.) – організатор і перший командир УПА на Волині, командир УПА-Північ.
12 лютого 1945 року загинув у бою з переважаючими силами НКВС біля Оржівських хуторів Клеванського району на Рівненщині. Таємно похований на території кладовища «Грабник». Лицар Золотого Хреста Заслуги (1952, посмертно) та Золотого Хреста бойової заслуги 1-го класу (посмертно).
Своїм героїзмом Клим Савур навіки прославив своє ім’я та своїх побратимів по зброї.
У 2001 році на кладовищі Грабник встановлено каплицю пам’яті Климу Савуру. Автор: архітектор В. Ковальчук.

50.619115, 26.264485

The memory Chapel for Klym Savura and the heroes of the national liberation movement
1918-1950
Dmytro-Roman Semenovich Klyachkivsky – “Klim Savur” (1911-1945 pp.) – the organizer and first UPA commander in Volhyn, commander of the UPA-North. On February 12, 1945, he died in the battle with the prevailing forces of the NKVD near Orzhiv,Klevan,Rivne region.He was secretly buried in the territory of the cemetery “Hrabnik”. The Knight of the Golden Cross of Merit (1952, posthumously) and the Golden Cross of the 1st Class Military Merit (posthumously). With his heroism, Klim Savur forever glorified his name and his brothers in arms. In 2001, in the cemetery of Hrabnik, a chapel of memory for Klim Savur was installed. Author: architect V. Kovalchuk.