Колишня рівненська в’язниця


У ХІХ ст. тут була споруджена в’язниця, про яку писав В. Г. Короленко: «Коли ви під’їжджаєте до містечка зі сходу, вам перш за все впадає в вічі в’язниця – найкраща архітектурна окраса міста». За таким призначенням будівля використовувалася до середини 1950-х років. У цій в’язниці утримувались кримінальні і політичні в’язні. Тисячі невинних людей і полум’яних українських патріотів страждали і гинули у цій катівні в період німецької окупації 1941-1944 рр. та в часи сталінських репресій – учасники українського національно-визвольного руху 1940-1950-х рр.

вулиця Соборна, 16а

Previous Rivne prison
In the nineteenth century. the prison was built here, about which V.G.Korolenko wrote: “When you drive to the town from the east, first of all you enter the prison – the best architectural colour of the town.” For this purpose the building was used until the mid-1950s. The jail contained criminal and political prisoners. Thousands of innocent people and devoted Ukrainian patriots suffered and died in tortures during the German occupation of 1941-1944 and during the Stalinist repressions, the participants of the Ukrainian national liberation movement of the 1940s and 1950s.