Костел Св. Антонія


Римо-католицький костел Святого Антонія був споруджений у 1899 році в неоготичному стилі. Автор проекту – польський архітектор Костянтин Войцеховський.
У 1927 році проведена реставрація храму. Костел мав чудовий орган. В криптах храму були поховання нащадків княжого роду Любомирських та місцевої польської знаті.
У часи комуністичного атеїстичного свавілля (кінець 1950-х рр.) костел Святого Антонія був закритий для відправи богослужінь, його приміщення зазнало зовнішньої і внутрішньої руйнації.
У 1987 році в колишньому костелі відкритий Зал органної і камерної музики.

вул. Соборна, 137

St. Anthony Cathedral
Roman-Catholic Church of St. Anthony was built in 1899 in the neo-Gothic style. The author of the project was Polish architect K.Woitsehovskii. The restoration of the temple was held in 1927. The church has a wonderful organ. The representitives of the nobility of the Liubomyrskyis were buried in the crypts of the church.
The Church of St.Anthony was closed to worship and its rooms faced external and internal devastation during the Communist atheistic chaos (the end of the 1950s).
The Hall of organ and chamber music was opened in the former church in 1987.