Меморіальна дошка в пам’ять Хариті Кононенко


Харитя Мусіївна Кононенко (1900 – 1943 рр.) – українська громадська діячка, журналістка, науковець. Закінчила в Празі Українську Господарчу Академію та Карлів університет, отримала ступінь доктора філософії, писала прозу та поезію. У 1939 році захистила докторантуру права в Українському Вільному Університеті (Німеччина), одержала ступінь доктора економічних наук.
У 1941-1943 рр. – одна з керівників леґального Українського Червоного Хреста на Волині з осередком у Рівному, займалася відродженням «Просвіти». Організувала й очолила Український Допомоговий Комітет, надаючи медичну та соціальну допомогу військовополоненим.
16 липня 1943 року заарештована німцями за співпрацю з ОУН і УПА. Осінню 1943 року разом із сотнями в’язнів рівненської тюрми розстріляна в яру біля сучасної вул. С.Бандери.
Меморіальна дошка розміщена на стіні будинку, де в роки війни розташовувалася організація Українського Червоного Хреста.

The Memorial Plaque in memory of Kharita Kononenko
Kharita Musiyivna Kononenko (1900-1943) Ukrainian public figure, journalist, scientist. Graduated from the Ukrainian Academy of Economics and Charles University in Prague, received a Ph.D. degree, wrote prose and poetry. In 1939, she presented a Ph.D. in Lawatthe Ukrainian Free University (Germany) as a Ph.D. in Economics. In 1941-1943 was one of the leaders of the legal Ukrainian Red Cross in Volyn with a cell in Rivne. She was engaged in the revival of “Prosvita”. Organized and he aded the Ukrainian Assistance Committee, providing medical and social assistance to prisoners of war. On the 16 of Julyin 1943, the Germans arrested her because of the cooperation with the OUN and the UPA. In autumn 1943, along with hundreds of prisoners in the Rivne prison, was shot in the ravine near today’s S. Banderystreet. The memorial plaque is located on the wall of the building, where during the war was the organization of the Ukrainian Red Cross.