Меморіал Слави


Меморіал Слави споруджено на честь 40-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Урочисте відкриття Меморіалу Слави у новому тоді парку Перемоги відбулось 9 травня 1985 року. За меморіалом розташований оглядовий майданчик, на якому представлено зразки бойової техніки періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Висота пілону – 48,5 м., скульптурної композиції – 8 м. Автори Меморіалу – скульптор, заслужений діяч мистецтв України В.П. Ванайкін, архітектор Ю.Б. Москальцов.

50.617250, 26.294055

Memorial of Glory
The Memorial of Glory was erected to commemorate the 40th anniversary of the victory in the Great Patriotic War in 1941-1945. The Memorial was solemnly presented to the public in the new Victory park on May 9, 1985. Behind the Memorial there is a spectators’ ground which locates units of military technique of the Great Patriotic War period (1941-1945). Height of the pylon – 48,5 m, height of the sculpture – 8 m. The creators of the Memorial – sculptor merited statesman of art of Ukraine V.P.Vanaikin, architect Yu.B.Moskaltsov.