Музей бойової слави


Приміщення Музею бойової слави 13-го Армійського корпусу входить до історичного комплексу будов військового містечка, споруджених у кінці ХІХ – поч. ХХ ст. У цьому будинку розміщувався штаб 21-го полку Надвіслянських уланів, що квартирував у Рівному у 20-х роках минулого століття. Приміщення у дворі музею – колишні господарські будівлі та стайня.
Експозиція музею розповідає про події Другої світової війни, про воїнів 13-го Армійського корпусу, про уродженців Рівненщини – учасників війни в Афганістані.

Вул. Соборна, 360

The Museum
of Military Glory
The building of Military Glory Museum of the
13th Army Corps is a part of the historical
complex of buildings in a military camp built in
the late XIX – early XX century. This house
accommodated the headquarters of the 21st
regiment of the Nadvyslianski Ulans, who
settled in Rivne in the 20’s of the last century.
The buildings in the courtyard of the museum
are the former household buildings and stables.
The exposition of the museum tells about the
eventsof the Second World War, about the soldiers of the 13th Army Corps, about the natives of the Rivne region – participants of the war in Afghanistan