Місцерозташування колишньої цегельні


Виробництво цегли з місцевої сировини – одна із найдавніших промислових галузей Рівного.
На початку ХХ ст. передмістя «Цегельня» було одним із найзанедбаніших передмість Рівного, в якому проживав робочий люд. В 1930-х рр. основними роботодавцями були брати Райц, котрі володіли цегельнею «Wołyń», та Мілітан, яким належав невеличкий цегельний завод «Сewa». Парова цегельня Зайвеля Милятина була одним з найбільших підприємств Рівного. Згодом тут також стали випалювати вапно.
В міжвоєнний період тут був споруджений сиротинець «Цегельня» для дітей.
В 1939 р. в місті працювало 5 цегелень.

Вул. Соборна, 370

Location of the former brickyard
The production of bricks from local raw materials is one of the oldest industrial branches of Rivne. At the beginning of the twentieth century the suburb “Tsegelnya” was one of the most abandoned suburbs of Rivne, in which a working people lived. In the 1930s, the main employers were the Raitz brothers who owned the brick “Wołyń” and Militan, which owned the small brick factory “Cewa”. Zayevel Milyatin’s steam bricks was one of the largest enterprises in Rivne. Subsequently, lime was burn out here. In the interwar period here was the orphanage “Tseglelnya” for children. In 1939 there were 5 bricks in the city.