Місцерозташування Російської приватної гімназії


На цьому місці, за часів польської влади, розташовувалася російська приватна гімназія із гімназійною церквою. Її історія пов’язана із долею російської білої гвардії, яка, утікаючи від розправи більшовизму, знайшла притулок у Рівному. У гімназії працював художник та педагог Георгій Косміаді, навчаючи мистецьким тонкощам гімназистів, а літературу викладав поет і педагог Іван Куліш. У гімназійному приміщенні була церква з цікавим іконостасом, яка з приходом радянської влади стала актовим залом, а школа змінила свій статус.
Сучасний проспект Миру, який перерізає вулицю Симона Петлюри навпіл і без якого нині вже сучасне місто не мислиться, з’явився лише у 60-ті роки ХХ століття. Раніше ж вулиця була суцільною і виходила до Кавказької, далі виднівся пагорб Кавказький, а за ним – кладовища.

проспект Миру, 10

Russian Private Gymnasium Location
During of Polish power, a Russian private gymnasium with a gymnasium church was located at this place. Its history is connected with the fate of the Russian White Guard, which, fleeing Bolshevism, found shelter in Rivne. In the gymnasium worked as an artist and teacher Georgy Kosmiadi. He taught students artistic subtleties and the poet and teacher Ivan Kulish taught literature. In the gymnasium was a church with an interesting iconostasis, which with the advent of Soviet power became an assembly hall and the school changed its status. The modern avenue of Peace, which cuts the Simon Petlyura street in half and without which the now modern city is unthinkable, appeared only in the 60s of the 20th century. Earlier the street was continuous and came out to the Caucasus street, then the “Caucasus hill” was visible and behind it – cemeteries.