Місце розкопок Рівненського замку


Рівне – визначне місто Великої Волині, що має самобутню та багатовікову історію, хоча на сьогодні обєктів культурної спадщини, доступних для огляду, зокрема, архітектури майже не залишилося. Будівництво дерев’яного замку у Рівному розпочато у 1481 році Марією Несвицькою, в 1508 році зведено мурований замок. Протягом багатьох років замок, а згодом палац був окрасою міста та міцною фортифікаційною спорудою. Після ІІ Світової війни замок (палац) був зруйнований.

Під час пошуково-рятівних робіт було знайдено чимало предметів XVII століття, а саме – предмети побуту, гроші, кераміка.

50.616947, 26.242981

Place of excavation of the Rivne castle
Rivne is a prominent city in the Great Volhynia, with its original and centuries-old history. Today there are almost no objects of cultural heritage available for inspection, in particular architecture. The construction of a wooden castle in Rivne was begun in 1481 by Mariya Nesvitskaya, in 1508 a stone castle was built. For many years, the castle, and later the palace was a decoration of the city and a fortress stronghold. After the Second World War the castle (palace) was destroyed. During search and rescue work, many objects of the XVII century were found, namely, household items, money, and ceramics.