Місце розташування Лютеранської кірхи


В ХІХ-ХХ ст. в околицях Рівного проживали численні родини німців, виникли німецькі поселення-колонії. Німецька община Рівного у 1896 році на колишній вулиці В’язничній збудувала молитовний будинок, який у 1927
році був перебудований у євангельсько-
лютеранську кірху. У 1933 році була
споруджена дзвіниця. Волинські німці у 1940 році виїхали на свою історичну батьківщину.

вул. Пушкіна, 5

Location of Lutheran Church
In the nineteenth and twentieth centuries n the
vicinity of Rivne where numerous families of
Germans lived, the German settlements-colonies
appeared. In 1896 the German community of
Rivne built a prayer house on the former street
of Prison, which in 1927 was rebuilt into a
Evangelical Lutheran church. In 1933 a bell
tower was built. Volyn Germans left for their
historic homeland in 1940.