Місце розташування римо-католицької каплиці Святого Юзефа


У передмісті Воля з ХVІІІ ст. розташовувалась римо-католицька каплиця Опіки святого Юзефа, збудована коштом власника міста князя Любомирського. Поруч був католицький цвинтар, де здійснювались поховання до 1944 року. З 1849 р. до кінця ХІХ ст. каплиця була головним рівненським храмом католиків з функціями костелу.
За часів радянської влади каплицю для богослужінь закрили, а у 1949 році – храм і територія старого кладовища були передані у розпорядження військової частини. Культове приміщення було перетворене у склад, а згодом поруйноване і знесене.

50.623505, 26.235403

The location of Roman-catholic St.Juseph chapel
In suburb Volya from XVII century was roman-catholic St.Juseph chapel burns, build by the owner of the city-prince Lubomyrsky’s cost. Near was a catholic cemetery, where burial was carried out until 1944. Since 1849 to the end of the XIX century chapel was the main city cathedral with the functions of the church. In Soviet times chapel was closed for worship, and in 1949 the territory of the old cemetery was transferred to the disposal of the military unit. Cult building was converted to a warehouse and subsequently destroyed and demonished.