Міська біржа праці


На цьому місці стояв двоповерховий будинок (вул. Шкільна, 69), в якому у середині 1930-х рр. розміщувалася Спілка вчителів загальноосвітніх польських шкіл, яку очолював відомий у Рівному польський громадський, політичний і освітянський діяч, краєзнавець і дослідник Волині, редактор журналу «Рочник Волинський» Якуб Гофман (1896-1964). У 1939 р. тут знаходилась міська біржа праці, а з січня 1940 р. – обласний будинок вчителя. В роки Другої світової війни в час німецької окупації тут діяла Рівненська українська громадська організація «Просвіта».

вул.Шкільна, 69

City labor exchange
In this place there was a two-story building in which in the middle of the 1930s the Union of Teachers of Polish secondary schools was housed. The Teacher’s Union was headed by Jakub Hoffman (1896-1964), a Polish public, political and educational figure known in Rivne, a local ethnographer and researcher in Volyn, editor of the journal “Roschin Volynsky”. In 1939, there was a city labor exchange, and from January 1940 – a regional teacher’s home. Rivne Ukrainian public organization “Prosvita” was active here during the Second World War.