Пам’ятний знак на честь загиблих у локальних війнах


Найбільш масштабною, тривалою та трагічною з локальних воєн, в яких брав участь Радянський Союз, була війна в Афганістані, куди війська СРСР увійшли 25 грудня 1979 року, а вийшли звідти 15 лютого 1989 року.
У складі обмеженого військового контингенту в Афганістані воювали 3,5 тисячі юнаків з Рівненщини. Не повернулись у рідні домівки з афганського пекла 104 наші земляки.
В пам’ять про тих, хто загинув у горнилі радянсько-афганської війни, у 1999 році відкрито пам’ятник «Загиблим у локальних війнах».
Автори: скульптори М. Сівак, В. Пєтухов, архітектори В. Бичківський, О.Ткачук.

50.617352, 26.247283

A commemorative sign in honor of the victims of local wars
The most widespread, lengthy and tragic of the local wars in which the Soviet Union participated was the war in Afghanistan, where the troops of the USSR entered in December 25, 1979, and left on February 15, 1989. As part of a limited military contingent in Afghanistan, 3,500 young men from Rivne region foughtthere.
Some of them did not return to their homes Afghan’s hell 104 our countrymen. In memory of those who perished in the crucible of the Soviet-Afghan war, a monument “To the dead in local wars” was opened in 1999.
Authors: sculptors M.Siwak, V.Petukhov, architects V.Bichkovsky, O.Tkachuk