Пам’ятний знак роду Лимичів


«Знак роду Лимич» встановлений в серпні 2003 року. Нащадки цього древнього українського роду, що сягає 12 колін, нині живуть у 17 областях України. Ініціатива і активна пошукова діяльність по об’єднанню роду належить відомому рівненському лікарю Андрію Лимичу (1951-2016 рр.), який розшукав понад 4000 нащадків. Головна ідея пам’ятки: «Від малої сім’ї – до великого роду, від роду – до нації!”
Автор проекту архітектор – Леонід Закревський.

перетин вул. 24 Серпня і вул. Драгоманова

Memorial sign of the Lymych family
Sign of the Lymych family was erected in August, 2003. Descenolants of their ancient Ukrainian family that can race 12 generations live in 17 regions of Ukraine. The initiative and active search to unite all belongs to a well- known Ukrainian doctor Andrii Lymych (1951-2016) who found more than 4000 relatives. The main idea of the sign is ”From the entire family-to the extended one, from the family to the nation!”. Project design by an architect Leonid Zakrevsky.