Пам’ятний знак «Чехословацьким воякам, які загинули у Рівному»


Пам’ятний знак волинським чехам збудований з ініціативи та за кошти Чехословацької громади легіонерів і відкритий 9 травня 2007 року.
В березні 1944 р. у Рівному дислокувалась І-а Чехословацька окрема бригада Людвика Свободи. 10, 5 тис. чехів з Волинської та Рівненської областей вступили в бригаду Свободи. З них було створено Перший Чехословацький армійський корпус. Чеські вояки брали участь у визволенні України та Чехословаччини.
Пам’ятний знак вміщує імена понад 70 волинських чехів – бійців армії Свободи, котрі загинули у Рівному в роки Другої світової війни в боях з нацистами.

50.622635, 26.229359

A commemorative sign for
“Czechoslovak soldiers who perished in Rivne”
A memorable sign for the Volyn Czechs was built on the initiative and at the expense of the Czechoslovak community of legionnaires and opened on May 9, 2007. In March 1944, the first Czechoslovak individual brigade of Ludvika Svoboda was stationed in Rivne. 10,500 Czechs from the Volyn and Rivne regions joined the Brigade of Liberty. Three of them created the First Czechoslovak Army Corps. The Czech soldiers participated in the liberation of Ukraine and Czechoslovakia. The commemorative sign contains the names of more than 70 Volyn Czechs – fighters of the Liberty Army, who died in Rivne during the Second World War in battles with the Nazis.