Початкова школа ім. Коперніка


У 1930-і роки, реалізовуючи новий проект забудови історичного передмістя «Грабник», було споруджене цегляне двоповерхове приміщення на тодішній вул. Шемплінського, в якому розмістилася початкова школа ім. М. Коперніка. Автор проекту будівництва школи – архітектор С. Німенський.
У 1939 році тут розмістилася середня школа № 1, яка була створена із реорганізованих Рівненської української гімназії і початкової української школи ім. Гетьмана Мазепи.
Нині тут розміщується Інститут мистецтв Рівненського Державного гуманітарного університету, який розпочав свою діяльність у 1970 році.

Вул. Миколи Хвильового, 7

Elementary school named after Copernicus
In the 1930s, when implementing a new project for the development of the historic suburb “Hrabnik”, a brick two-storey building was erected on the then street. Shamplinsky, which hosted the elementary school named after M. Copernicus. The author of the project for the construction of the school is the architect S. Niemensky.
In 1939, there was a secondary school № 1, which was created from the reorganized Rivne Ukrainian Gymnasium and the original Ukrainian school named after Hetman Mazepa.
Today the Institute of Arts of Rivne State Humanitarian University is located here, which started its activity in 1970.