Рівненська українська гімназія


Славні сторінки в історію Рівного міжвоєнної доби вписала Рівненська українська гімназія, яка була приватною і працювала в місті в 1923 – 1939 рр.
Її організатором і першим директором був Федір Пекарський (1893-1945 рр.), а з 1930 року – Яків Бичківський (1889-1940 рр.). Вчителі та учні Рівненської гімназії були справжніми українськими патріотами, полум’яними борцями за незалежність України.
У 1994 році була відкрита Рівненська гімназія № 1. У 2004 році гімназії повернули її історичне ім’я – Рівненська українська гімназія, яка продовжує традиції своєї праматері.

вул. 24 серпня, 2

Rivne Ukrainian Gymnasium
The glorious pages in the history of the
interwar period were written by Rivne Ukrainian Gymnasium, which was private and worked in the city in 1923-1939. Its organizer and the first director was Fedir Pekarsky (1893-1945), and from 1930 -Yakiv Bychkovsky (1889-1940) Teachers and students of the Rivne Gymnasium were genuine Ukrainian patriots, ardent fighters for the independence of Ukraine.
In 1994, Rivne Gymnasium №1 was opened. In 2004, the gymnasium returned its historical name – the Rivne Ukrainian Gymnasium, which continues the tradition of its mother-in-law.