Рівненська єврейська ґміна


Основна частина будівлі була побудована ще в другій половині ХІХ ст. Спочатку тут була «Талмуд Тора» – релігійна школа для хлопчиків. В польський період школа займала 5 кімнат. Також тут була божниця. В 1926 р. рівненський архітектор Гжегож Пресс здійснив добудову частини будівлі. Зараз це ліва частина будинку, на другому поверсі якого зберігся автентичний балкон. Також в цій будівлі містилась Рівненська єврейська ґміна. За часів Польщі за нею в будівлі рахувалося 3 кімнати.
Рівненська єврейська ґміна мала широкі повноваження відносно автономії євреїв в Рівному, її діяльність координувалась і керувалась виборними органами. Зокрема її діяльність забезпечувала релігійне життя міста шляхом утримування синагог, цвинтаря, шпиталя, тощо. В значній мірі ґміна мала вплив на суспільне та економічне життя євреїв Рівного. Під час першого приходу радянської влади в 1940 р. в цих стінах працював Рівненський технікум кооперативної торгівлі. В повоєнний час будівлю перетворили на багатоквартирний житловий будинок.

вул.Гетьмана Полуботка, 35

The Rivne Jewish Gmina
The main part of the building was built in the second half of the 19th century. The “Talmud-Torah”, a religious school for boys, was here at first. In the Polish period the school occupied 5 rooms. Also here was a chapel. In 1926 the architect Grzegorz Press completed the part of the building. Now this is the left part of the house, on the second floor of which there is an authentic balcony. The Rivne Jewish Gmina also was in this building. It owned 3 rooms in the building during the Polish period. The Rivne Jewish Gmina had wide powers regarding the autonomy of Jews in Rivne, its activities were coordinated and guided by elected bodies. In particular, its activities ensured the religious life of the city by holding synagogues, a cemetery and a hospital. To a large extent, the Gmina influenced the social and economic life of the Jews in the Rivne. During the first arrival of the Soviet government in 1940, the Rivne Technical College of Cooperative Trade worked there. In the postwar period, the building was turned into a multi-apartment building.