Свято-Покровський Собор


Свято-Покровський кафедральний собор був освячений 4 жовтня 2001 року Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом, а перший наріжний камінь храму був закладений у 1990 році Патріархом УАПЦ Святійшим Мстиславом. 13-купольний собор є одним із найвеличніших храмів України, збудованих у кінці ХХ ст. Його висота – 55 м, довжина – 51 м, ширина – 42 м. Собор має верхній і нижній храми: верхній – Свято-Покровський, нижній – на честь всіх святих землі Волинської.
Храм споруджений в українському стилі. Автор проекту – рівненський архітектор В.Ф.Ковальчук.

вулиця Соборна, 6

Sviato-Pokrovskyi Cathedral
Sviato-Pokrovskyi Cathedral was sanctified on the 4th of October 2001 by the Holiest Patriarch of Kiev and all Rus-Ukraine Filaret, and the first corner stone was filled in 1990 by Patriarch UAOC Holiest Mstyslav. 13-domes cathedral is one of the most majestic churches in Ukraine, which was built in the end of XX century. Its height is 55m, its length is 51m, its width is 42m. Cathedral has got upper and lower temples: upper temple is Sviato-Pokrovskyi, lower temple is in honor of all the holy of the land Volyn. The temple was built in Ukrainian style. The author of the project is the architect from Rivne – V.F.Kovalchuk.