Українська народна школа імені гетьмана Івана Мазепи


У цьому будинку, на колишній вул. Галлера, у 1932-33 рр. після перепрофілювання першої початкової школи на загальноосвітню було відкрито Українську народну шестирічну школу ім. Гетьмана Івана Мазепи, де викладання велось українською мовою. Одним із ініціаторів створення школи був Степан Скрипник – посол до польського сейму, активний учасник суспільно-політичного життя у Рівному. В приміщенні школи розташовувались товариства “Рідна хата”, “Рідна школа”, які ставили за мету в умовах польського суспільства зберегти українську національну школу, побут, культуру.

Вул. 16 Липня, 18

Ukrainian National School named after Hetman Ivan Mazepa
In this building, on the former street. Galler, in 1932-33, after the conversion of the first elementary school into the secondary school, the Ukrainian national six-year school named after them was opened. Hetman Ivan Mazepa where teaching was conducted in Ukrainian. One of the initiators of the school was Stepan Skrypnyk, an ambassador to the Polish Sejm, an active participant in social and political life in Rivne. Inside the school were located Society “Ridna Khata”, “Native school”, which aimed at preserving the Ukrainian national school, life and culture in the conditions of Polish society.