Школа ім. Генріка Сенкевича


За часів володіння містом Рівне князів Любомирських, ця будівля відносилась до палацового комплексу князів Любомирських. А в самому будинку мешкав управитель князівського палацу. Пізніше ця будівля стала однією з відомих польських шкіл міста, названа на честь відомого польського прозаїка другої половини ХІХ – початку ХХ століття. В радянський період на першому поверсі була місцева “забігайлівка”. В останні декілька років будівля пустує.

вул. 16 Липня, 59

School of Henryk Senkevich
At the time of the possession of the city of Rivne princes Lubomirski, this building belonged to the palace complex of the princes Lubomirski. In the house lived the manager of the prince’s palace. Later this building became one of the famous Polish schools of the city, named after the famous Polish writer of the second half of the 19th – early 20th century, Henryk Senkevich. In the Soviet period, on the ground floor was a local “eatery”. In the last few years, the building is empty.