Юридика Заров’є – Історичний район міста


У ХV ст. для захисту існуючого навколо рівненського замку містечка зі сходу був збудований штучний земляний вал, а поруч – глибокий рів, куди відводились води р. Усті.
Район сучасної вулиці Кубанської, з неіснуючими нині прилеглими до неї вулицями, дістав назву Юриди́ка Заров’є, як частина території міста, наділеного Магдебурзьким правом, яка не підпорядкувалася міській владі та не виконувала на користь міста ніяких повинностей. Юридику Заров’є було приписано до Рівненського костелу.
Як пам’ять про колишнє поселення ця назва існувала до ХІХ ст., а на початку XX ст. одна з вулиць Рівного звалася Юридико-Заров’є.

50.620926, 26.240938

Juridics of Zarovie –
a historical district of the city
In the fifteenth century an artificial earth shaft
was built to protect the surrounding of Rivne
castle from the east, and next to it there was a
deep grove, where the waters of the Ustia River
were given.
The district of the modern street of Kuban, with
the non-existent streets adjacent to it, got the
name of Yuridika Zarovie as part of the city
endowed with the Magdeburg Law, which did
not obey the city authorities and did not perform
any duties in favor of the city. Juridics of
Zarovie was attributed to the Rivne Church. As
the memory of the former settlement, this name
existed until the XIX century, and at the
beginning of XX century one of the streets of
Rivne was called Yuridiko-Zarovie.