Єврейський шпиталь


Тут знаходився єврейський шпиталь, збудований на поч. ХХ ст. на кошти меценатів. Це був провідний медичний заклад Рівного міжвоєнного періоду, який одночасно виконував роль невідкладної медичної допомоги, а його медики консультували та здійснювали медичні огляди у дитячих сиротинцях і в будинках старців. Вулиця в той час називалась Шпитальною.
У 1916-1919 рр. головним лікарем шпиталю був Меєр Сегал, активний громадський діяч, земський гласний, під час української революції 1917 р. – член демократичної думи у Рівному.
В приміщенні колишнього шпиталю в радянський час розміщувались лікувальні заклади різного профілю.

Вул. Дворецька, 46

Jewish Hospital
At this place there was a Jewish hospital, built in the early twentieth century at the expense of patrons. It was the leading medical institution in the Rivne at interwar period. It simultaneously performed the role of emergency medical care, and its doctors advised and carried out medical examinations in orphanages and in the nursing home. Dvoretska Street at that time was called Shpitalna. In 1916-1919s the chief physician of the hospital was Meyer Segal, an active public figure, zemsky vowel. During the Ukrainian Revolution of 1917 he was a member of the democratic Duma in Kiev. In the premises of the former hospital in Soviet times there were medical institutions of different profile.