Історична вулиця Замкова


Замкова – одна із найстаріших вулиць міста, що зберегла свою первісну назву. Вулиця брала свій початок від старої ринкової площі і прямувала до середньовічного замку Несвицьких, а з ХVІІІ ст. – до палацу Любомирських. У більшості тут проживали євреї, які збудували свої синагоги, спортивний клуб «Hasmanea». Розташовувалась тут і перша єврейська змішана приватна гімназія. На Замковій виступав єврейський пересувний театр і працював цирк. У 1912 р. тут почала працювати перша у Рівному приватна електростанція князя Любомирського.

50.619186, 26.244173

Historical Zamkova Street
Zamkova Street is one of the oldest in the town, which retained the original name. The street began from the old market square and led to the medieval Nesvytskyi Palace, since XVIII century – to Lyubomyrskyi Palace. The street was mostly settled by the Jews who built there their synagogues and sport club “Hasmanea”; it was also the place of the first mixed Jewish private gymnasium. The Jewish mobile theatre and circus also worked there. In 1912 the first private power station of Prince Lyubomyrskyi started to work there.