Історична вулиця Шкільна


Шкільна – одна із найстаріших вулиць Рівного. Археологічні дослідження вказують на те, що ця вулиця виникла за часів середньовіччя в центральній частині давнього міста. З тих пір тут стали поселятись євреї, забудовуючи вулицю приватними помешканнями, синагогами та молитовними будинками. Від великої кількості синагог, які одночасно були школами, отримала вулиця свою назву Шкільна.
В 1930-і рр. тут були лазня, макаронна фабрика, споруджене приміщення міського суду. Також тут працювала Спілка вчителів загальноосвітніх польських шкіл, яку очолював Я.Гофман.

50.619537, 26.245463

Historical Street Shkilna
Shkilna Street is one of the oldest streets in Rivne. Archaeological research suggests that this street arose in the Middle Ages in the central part of the ancient city. From that time the Jewish began to settle there building up the street with private residences, synagogues and prayer houses.
From a large number of synagogues, which at the same time served as schools, the street received its name Shkilna. In the 1930s there were a bathhouse, a macaroni factory, and a municipal court building constructed on this street. There was also the Union of Teachers of Polish Secondary Schools, headed by Yakub Hoffman.