Історичний район «Воля»


«Передмістя Воля» – таку назву в давнину мала лівобережна частина міста, що розкинулась між сучасними вулицями Хмільною, Дорошенка, Дубенською.
Тут селились новоприбулі люди із сільської округи, які за наділ землі певний час не платили земельних податків. За планом 1785 року на «Волі» налічувалось 50 дворів, була церква, каплиця, католицьке кладовище, магазини.
Поступово сільське населення включалось у міське життя, відповідно змінювався рід їхніх занять, колишні селяни ставали ремісниками.
Назву “Воля” тепер має колишня вулиця Пекарська (провулок Томарівський).

50.621311, 26.234653

Historical region “Volia”
“Suburb Volia” – in ancient time it was a name of left-bank part of the city, which stretched between modern streets Hmil’na, Doroshenka, Dubens’ka. Newly-arrived rural people settled here. They didn’t pay for the land for some time. According to the plan of 1785 “Volia” held 50 courtyards, a church, a chapel, catholic cemetery and a shop. Gradually rural people got into the city life, their form of activity changed, farmers became craftsmen. The old street Pekars’ka (narrow street Tomarivs’kiy) now has a name Volia.